Práce na tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb metodou SWOT analýzy

vyskov swot1V rámci jednání pracovních skupin (PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro rodinu, děti a mládež) probíhá práce na tvorbě strategické části dokumentu (Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb) pomocí metody SWOT analýza. Je to metoda, která umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby v systému sociálních služeb na daném území.

Po vypracování budou SWOT analýzy předloženy Koordinační skupině k připomínkování a následnému schválení. Poté budou SWOT analýzy zveřejněny na těchto stránkách:

http://www.vyskov-mesto.cz/dp/id_ktg=10160&archiv=0&p1=107364

vyskov swot2

ESF logo

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava