Zveme vás na seminář

Číst dál...

Dovolujeme si vás pozvat na další vzdělávací seminář, který se uskuteční v rámci realizovaného projektu komunitního plánování na území DSO Mikroregion Hustopčsko.

Číst dál...

Je dokončena SWOT analýza

Číst dál...

Byly dokončeny práce na SWOT analýze, na jejíž tvorbě pracovaly pracovní skupiny, které jsou v projektu KPSS ustaveny. SWOT analýza byla schválena řídící skupinou. SWOT analýza ke stažení.

V Hustopečích proběhlo další veřejné setkání ke KPSS

Číst dál...

 

V rámci každoročního Dne sociálních služeb se dne 13. června 2017 v Hustopečích uskutečnílo 2. veřejné setkání k projektu komunitního plánování sociálních služev na území DSO Mikroregion Hustopečsko. Dukelské náměstí se zaplnilo stánky jako při tradičním jarmarku, každý z nich ale tentokrát připadl jednomu z poskytovatelů sociálních služeb. Ti tak získali "vlastní" koutek, kde prezentovali svou činnost a seznamovali s ní veřejnost.

Číst dál...

Pozvánka na 2. Veřejné setkání v Hustopečích

Rádi bychom Vás pozvali na 2. Veřejné setkání konané v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko". Setkání se uskuteční dne 13.6.2018 v rámci Dne sociálních služeb na Dukelském náměstí v Hustopečích. V rámci setkání bude mimo jiné probíhat soutěž o logo komunitního plánování sociálních služeb a prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na území DSO Hustopeče. Chybět nebude ani doprovodný kulturní a zábavný program.

 

Číst dál...

SWOT analýza

V rámci jednání ustanovených pracovních skupin (PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro matky s dětmi) se v projektu nyní zpracovávají SWOT analýzy dle jednotlivých cílových skupin pracovních skupin. SWOT analýza je nástroj, který umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a ohrožení systému sociálních služeb na daném území.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava