Zveme vás na seminář

Číst dál...

Dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací seminář, který se uskuteční v rámci realizovaného projektu komunitního plánování na území ORP Vyškov.

Číst dál...

Analýza sociální situace

Číst dál...

Za účelem zmapování současné sociální situace na území ORP Vyškov byly vypracování čtyři analýzy a proveden 1 průzkum:

  • Sociodemografická analýza území ORP Vyškov
  • Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na území ORP Vyškov
  • Analýza poskytovatelů sociálních služeb ba území ORP Vyškov
  • Analýza zdrojů
  • Průzkum potřeb osob v nepříznivé sociální situaci

Číst dál...

Práce na tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb metodou SWOT analýzy

Číst dál...

V rámci tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byla vypracována SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny, které byly na území ORP Vyškov identifikovány. Jedná se o tyto pracovní skupiny: PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro rodinu, děti a mládež.

Číst dál...

Veřejné setkání 2: Poslání? Pomoc potřebným

Číst dál...

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se 29. 5. 2018 otevřela všem, kteří mají zájem o dění v oblasti sociálních služeb. Konalo se zde 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov“. Cílem těchto setkání je civilní formou představit organizace, které svou činností podporují začlenění sociálně znevýhodněných osob do společnosti.

Číst dál...

Vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

Číst dál...

V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin došlo k vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Členové pracovních skupin hodnotili, ze své pozice v projektu (zadavatel, poskytovatel, uživatel), úspěšnost plnění nastavených priorit rozvoje sociálních služeb. Smyslem této aktivity bylo zjistit aktuálnost dokumentu. Bylo zmapováno, které z plánovaných priorit se podařilo uskutečnit a s jakým úspěchem a které priority budou převedeny do nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava