CpKP východní Morava

Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Zveme vás na druhé veřejné setkání

Číst dál...

 Dovolujeme si vás pozvat na druhé veřejné setkání projektu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem. Setkání se uskuteční v rámci oslav 650. výročí města Bystřice pod Hostýnem.

Akce se koná dne 9. června 2018 od 11 hod.

Pro děti je připraven bohatý program.

Plakát na veřejné setkání

V Bystřici proběhl další seminář pro aktéry komunitního plánování

Číst dál...

Dne 24. května 2018 se konal v Bystřici pod Hostýnem další vzdělávací seminář na téma komunitní plánování, tentokrát na téma Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Pod odborným vedením ředitelky CpKP východní Morava, Mgr. Gabriely Fellingerové,
si účastníci semináře z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů vyslechli ucelenou přednášku o tom, jak důležité zapojení veřejnosti do procesu KPSS je. Veřejnost hraje v tomto plánovacím procesu klíčovou roli. Bez její účasti se nedá komunitní plánování sociálních služeb realizovat.

Dobrá komunikace s veřejností objevuje řadu zajímavých podnětů. Nedílnou součástí této vzdělávací akce bylo také připomenutí nezbytnosti aktivně o průběhu celého procesu KPSS veřejnost informovat.

Vyhodnocení stívajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Číst dál...

V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin došlo k vyhodnocení stávajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitní plán). Členové pracovních skupin hodnotili úspěšnost plnění nastavených priorit rozvoje sociálních služeb. Smyslem této aktivity bylo zjistit aktuálnost dokumentu. Bylo zmapováno, které z plánovaných priorit se podařilo uskutečnit a s jakým úspěchem a které priority budou převedeny do nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

vyhodnocení SPRSS

Pozvánka na 2. Veřejné setkání v Hustopečích

Rádi bychom Vás pozvali na 2. Veřejné setkání konané v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko". Setkání se uskuteční dne 13.6.2018 v rámci Dne sociálních služeb na Dukelském náměstí v Hustopečích. V rámci setkání bude mimo jiné probíhat soutěž o logo komunitního plánování sociálních služeb a prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na území DSO Hustopeče. Chybět nebude ani doprovodný kulturní a zábavný program.

 

Číst dál...

Práce na tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb metodou SWOT analýzy

Číst dál...

V rámci tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byla vypracována SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny, které byly na území ORP Vyškov identifikovány. Jedná se o tyto pracovní skupiny: PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro rodinu, děti a mládež.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava