Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Základní informace o projektu

Číst dál...

Dne 1.12.2017 byla zahájena realizace projektu Přes Mosty do práce - Brno, a to za finanční podpory EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstananost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob mladších 30let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě. K tomuto účelu bude využit efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Ta byla již dříve v rámci projektu mezinárodní spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do České republiky, a zde úspěnšě pilotně ověřena.

Projekt bude realizován prostřednictvím těchto aktivit:

  1. Nábor účastníků
  2. Ralizace programu Pokrok
  3. Vytvoření podpůrné sítě Kruhy
  4. Vzdělávání a rekvalifiakce účastníků
  5. Zprostředkování zaměstnání

Komunitní práce Břeclav

Číst dál...

Dne 1.února 2019 byla zahájena realizace projektu Komunitní práce Břeclav. Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci komunitní sociální práce a zřízení komunitního centra ve městě Břeclavi. Cílem je zmírnění či zabránění sociálního vyloučení ohrožených osob žijících zejména v sociálně vyloučených lokalitách v Břeclavi. Prostřednictvím realizace dílčích aktivit projektu chceme zdejší obyvatele aktivizovat, motivovat a posílit jejich schopnosti se v rámci dané komunity a města Břeclavi samo-organizovat, formulovat společné cíle a potřeby, a těchto cílů následně dosahovat.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Šternberk 2020 - 2023

Číst dál...

Představujeme vám Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Šternberk na období 2020 - 2023. Dokument ke stažení ZDE.

Číst dál...

Katalog poskytovatelů sociálních služeb OPR Šternberk

Číst dál...

Představujeme vám Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území OPR Šternberk. Katalog ke stažení ZDE ve formátu pdf.

Proběhlo závěrečné veřejné setkání

Číst dál...

V rámci akce „Setkání organizací poskytujících sociální služby ve Šternberku II“ se uskutečnilo závěrečné Veřejné setkání k projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava