POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BLATNÁ

Číst dál...  Od 1. března. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006575), jehož partnerem je město Blatná.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Číst dál...

Veřejné projednání v rámci KPSS Jindřichův Hradec

Číst dál...Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy pořádá první veřejné projednání v rámci projektu Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec.

 

Setkání se uskuteční 12.4.2018 od 15.30 v Muzeu Fotografie v Kostelní ulici 20/I, Jindřichův Hradec. 

 

Číst dál...

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec

Číst dál... Od 1. 1. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571), jehož partnerem je město Jindřichův Hradec.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cíle projektu na území ORP Jindřichův Hradec:

- udržet a rozvíjet místní partnerství,

- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,

- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

- podpořit informovanost cílových skupin o sociálních službách

Číst dál...

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav

 

Číst dál...  

Od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019 realizovalo CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006568), jehož partnerem bylo město Soběslav.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu na území ORP Soběslav bylo:
- udržet a rozvíjet místní partnerství,
- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,
- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

 

Číst dál...

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR

Číst dál...Od 1. 9. 2016 realizujeme projekt Rozvoj sociálního zemědělství v ČR, který si klade za cíl efektivně napomáhat implementaci konceptu sociálního zemědělství poskytovatelům sociálních služeb, kteří plánují propojit různé zemědělské činnosti s jimi poskytovaným službami pro své uživatele a to prostřednictvím v projektu vytvořených metodik pro zavádění/rozvoj konceptu, jeho pilotní ověření a evaluaci a poskytování individuálních konzultací pro poskytovatele a to ve spolupráci s jinými poskytovateli využívající tento koncept v rámci svých služeb pro své uživatele.

Číst dál...

CpKP jižní Čechy podpořili