img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

INSPIRACE 50+ - Posílení kompetencí zaměstnaných žen 50+ na trhu práce 23. leden 2024 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 3726
Do Španělska na zkušenou - Začít znovu III. - Zahraniční stáže pro mládež 6. červen 2023 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 7311
Závěrečná konference “ZAPOJIT - POSÍLIT - INOVOVAT” 24. duben 2023 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 3770
Elevate education to E-POWER - Inkluze a posílení vzdělávání v oblasti podnikání a sociálních inovací 15. říjen 2021 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 8126
Nová šance pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji 5. březen 2020 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 14961
Poradenství v oblasti příkladů dobré praxe 9. únor 2020 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 8637
TRANS-FLIPP-CLASS - Trans-flipping the Classroom in an Inclusive Learning Community 9. únor 2020 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 8741
CYFSE - Kreativní mládež pro udržitelné životní prostředí 30. leden 2020 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 8977
ZAČÍT ZNOVU II. 28. květen 2019 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 13838
SIV - Social Impact Vouchers 16. květen 2019 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 11226

Podkategorie

  • Zapojování veřejnosti

    zapojovani verejnosti2Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Jedná se například o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, do přípravy strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí (např. koncepce nakládání s odpady, generely zeleně atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic.

  • Místní a udržitelný rozvoj
    mur2Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.

CpKP Severní Morava podpořili