img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

INSPIRACE 50+ - Posílení kompetencí zaměstnaných žen 50+ na trhu práce

Číst dál...Cílem projektu je zlepšit situaci a posílit postavení 20 zaměstnaných žen 50+ v Olomouckém a Moravskoslezském kraji v zaměstnání prostřednictvím realizace aktivit, které jsou zaměřeny na podporu udržení se na trhu práce a prevenci odchodu do předčasného důchodu.

 

 

Číst dál...

Do Španělska na zkušenou - Začít znovu III. - Zahraniční stáže pro mládež

Číst dál...Projekt umožní až 20-ti osobám absolvování vzdělávacích a motivačních aktivit - jazyková příprava, multikulturní trénink, finanční gramotnost, kurzy šité na míru pro přípravu na zahraniční stáž ve Španělsku. Následně 10-ti osobám zajistí 3-měsíční zahraniční stáž ve Španělsku v Barceloně u vybraných zaměstnavatelů. Po jejich návratu proběhne poradenství a intenzivní následná podpora cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Číst dál...

Závěrečná konference “ZAPOJIT - POSÍLIT - INOVOVAT”

Číst dál...

 Hledáte zajímavé náměty na sociální a osobnostní rozvoj žáků a studentů? Pak si nenechte ujít Závěrečnou konferenci “ZAPOJIT - POSÍLIT - INOVOVAT” projektu “ELEVATE EDUCATION TO E-POWER - Inkluze a posílení vzdělávání v oblasti podnikání a sociálních inovací”.

 

 

Číst dál...

Elevate education to E-POWER - Inkluze a posílení vzdělávání v oblasti podnikání a sociálních inovací

Číst dál...Projekt je zaměřen na řešení problémů s inkluzí znevýhodněných dětí a mládeže na základních a středních školáchDůležitým pilířem projektu je spolupráce - mnoho evropských zemí se stejně jako Česká republika potýká s podobnými problémy v oblasti začleňování znevýhodněných skupin do společnosti, a přenos a sdílení osvědčených postupů a příkladů dobré praxe může pomoci tyto problémy řešit.

Číst dál...

Nová šance pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji

Číst dál...Projekt je zaměřen na snížení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti a na nezaměstnané nízkokvalifikované osoby z Moravskoslezského kraje. 

Účastníkům je poskytováno poradenství, vzdělávání a následně jsou uplatňováni na trhu práce. 15 osobám bude poskytnuta podpora k vytvoření pracovního místa na dobu 6 - 12 měsíců. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnavateli, kteří budou vytvářet pracovní místa pro účastníky projektu.

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili