Kreativní demokratická škola – cesta k aktivnímu občanství

Nácvik spolupráce ve skupiněProjekt usiloval o nastavení efektivního přístupu ve výuce průřezového tématu Výchova demokratického občana a posílení zapojení škol do života a rozvoje místní komunity. Během projektu byla vytvořena a pilotně ozkoušena nová metoda – hra Kreativní demokratická škola. Žáci během ní nejprve identifikovali problémové oblasti ve svém okolí, demokraticky zvolili jeden stěžejní problém a společně pak navrhli jeho detailní řešení. Kreativita, originalita a propracovanost většiny žákovských projektů zaujaly nejen nás, ale i samotné zastupitele příslušných obcí. Díky pravidelné komunikaci se samosprávou a se spoluobčany se některým třídám podařilo dotáhnout projekt až k samotnému řešení.

Podrobnosti o projektu naleznete na webových stránkách projektu: http://www.kds.cpkp-zc.cz/


Na úspěšný projekt jsme navázali programem Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, který se zaměřil na zlepšování veřejného prostoru v Plzni. Partnerem programu byla společnost Plzeň 2015. Bližší informace můžete získat na webových stránkách http://www.verejnyprostorvplzni.cz/kds.

V současné době zahajujeme již jeho druhý ročník Informace o programu a příhláška jsou k dispozici v přiložených dokumentech.

 Dokumenty ke stažení:

 Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor - nabídka pro školy

 Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor - přihláška do programu

 

 Fotogalerie k projektu Kreativní demokratická škola

 

Kontaktní osoba projektu: Olga Mourková (Dankovičová)

Partneři:  Gemini o. s.
Kontaktní osoba: Filip Hotový

Podpořili:

b_550_0_16777215_00_images_loga_donoru_lgolink_vodorovnyopvk.png

CpKP západní Čechy podpořili