Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko

 

 

Cílem projektu je aktualizovat současný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Klatovy (vyjma obcí sdružených v Mikroregionu Běleč a Dobrovolném svazku obcí Úhlava, které zpracovávají vlastní plán rozvoje sociálních služeb) a Mikroregionu Touškovsko a podpořit spolupráci a vzdělávání účastníků procesu plánování, které povede k posílení udržitelnosti tohoto procesu.

Pro aktualizaci komunitního plánu bude znovu využita metoda komunitního plánování, která nejvhodnějším způsobem zabezpečí optimální rozvoj sociálních služeb. Celá aktualizace bude postavena na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko a zaměřen procesu plánování na nové cílové skupiny z řad uživatelů soc. služeb. Do procesu aktualizace plánu budou zapojeny také orgány veřejné správy a široká veřejnost. Na základě našich předchozích zkušeností (Centrum pro komunitní práci západní Čechy bylo od roku 2005 realizátorem komunitních plánů ve městě Plzni a dalších 11 regionech Plzeňského kraje) zajistíme aktualizaci plánu dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko to prostřednictvím těchto činností: - aktualizace analýz mapujících aktuální stav v místní sociální oblasti tj. socio-demografická analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb, zdrojů systému sociálních služeb a potřeb uživatelů - realizace seminářů a konzultací pro účastníky projektu, příprava a facilitace jednání účastníků z cílové skupiny projektu za účelem aktualizace strategických dokumentů (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Realizační plán) - předložení návrhu plánu k veřejnému projednání a k projednání zastupitelstva ORP Klatovy a valné hromady Mikroregionu Touškovsko. Realizace projektu byla zahájena1. 5. 2013, plánovaný termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 30. 6. 2014.

 

Dokumenty ke stažení:

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území ORP Klatovy

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko

Zápis ze setkání starostů obcí zapojených do KPSS na území ORP Klatovy

CpKP západní Čechy podpořili