Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Rokycany

 Cílem projektu byla aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a podpora vyhodnocování plnění a efektivity tohoto plánu na území ORP Rokycany.

Pro aktualizaci komunitního plánu byla opět využita metoda komunitního plánování, která nejvhodnějším způsobem zabezpečí otpimální rozvoj sociálních služeb. Celá aktualizace byla postavena na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z území ORP Rokycany a zaměření procesu plánování na nové cílové skupiny z řad uživatelů soc. služeb. Do procesu aktualizace plánu byly zapojeny také orgány veřejné správy a široká veřejnost.

 

 

Na základě našich předchozích zkušeností (Centrum pro komunitní práci západní Čechy bylo od roku 2005 realizátorem komunitních plánů ve městě Plzni a dalších 9 regionech Plzeňského kraje) jsme aktualizovali plán dostupnosti sociálních služeb na území ORP Rokycany a to prostřednictvím těchto činností:
- aktualizace analýz mapujících aktuální stav v místní sociální oblasti tj. socio-demografická analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb, zdrojů systému sociálních služeb a potřeb uživatelů
- realizace seminářů a konzultací pro účastníky projektu, příprava a facilitace jednání účastníků z cílové skupiny projektu za účelem aktualizace podkladů a strategických dokumentů (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Realizační plán)
- předložení návrhu plánu k veřejnému projednání

Výstupem projektu je také aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb a realizační plán na rok 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2013 - 2016

Socio-demografická analýza území SO ORP Rokycany pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na Rokycansku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Rokycany

 

 

 

 

CpKP západní Čechy podpořili