Základní listina KPSS, Jednací řád řídící skupiny, Jednací řád pracovních skupin

Logo OPZ barevné

Za účelem nastavení pravidel procesu komunitního plánování na území ORP Vyškov byly v úvodu realizace projektu vypracovány: Základní listina komunitního plánování sociálních služeb, Jednací řád koordinační skupiny a Jednací řád pracovních skupin.

Základní listina KPSS vymezuje pravidla, kterými se proces KPSS na daném území bude řídit

Jednací řád koordinační skupiny upravuje postavení a základní úkoly koordinační skupiny, průběh jejího jednání, způsob rozhodování v KS, kontrolu a zajišťování plnění úkolů KS.

Jednací řád pracovních skupin upravuje postavení a základní úkoly pracovních skupin, jednání PS, způsob rozhodování v PS, kontrolu a zajišťování plnění úkolů PS.

Základní listina KPSS

Jednací řád koordinační skupiny

Jednací řád pracovních skupin 

vyskov ka01 foto

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava