Proběhlo 1. veřejné setkání

Logo OPZ barevné

Dne 19. září 2017 se v prostorách zasedací místnosti Zastupitelstva města Vyškov v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", uskutečnilo 1. Veřejné setkání. Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného projektu KPSS v ORP Vyškov a příkladům dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem.

Na začátku setkání se slova ujal místostarosta města Vyškova, pan Břetislav Usnul a mimo jiné poděkoval všem účastníkům za zájem o problematiku KPSS v ORP Vyškov. Vyzvedl hlavně potřebu zájmu starostů obcí spadajících do ORP Vyškov o sociální oblast. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vyškov, Ing. Jana Martínková, připomněla dosavadní průběh plánování sociálních služeb na území města Vyškova a návaznost na další plánovací období prostřednictvím realizace projektu. Koordinátorka projektu Bc. Tereza Tomanová přivítala přítomné a seznámila je s průběhem projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", jehož realizace probíhá od 1.8. 2017 do 31.7. 2019. Prezentaci příkladů dobré praxe z procesu komunitního plánování sociálních služeb se ujala ředitelka místního zastoupení realizátora projektu CpKP východní Morava, Mgr. Gabriela Fellingerová.

Všem zúčastněným děkujeme.

Vykov2

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava