Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vyškov

Logo OPZ barevné

Dne 1. srpna 2017 byla zahájena realizace projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov“.  Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci střední Morava za podpory Města Vyškov, které je v projektu partnerem.  Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů ORP. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě soc. služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitnuly v nepříznivé životní situaci. 

1.Veřejné setkání KPSS - plakát zde.

Povinná publicita - zde.

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava