Analýza sociální situace ORP Šternberk

Logo OPZ barevné

V rámci projektu komunitního plánování byla zpracována analýza sociální situace, jejímž cílem bylo zmapovat současnou sociální situaci na území ORP Šternberk. Analýza sestává z těchto částí:

  • Sociodemografická analýza ORP Šternberk
  • Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
  • Analýza poskytovatelů sociálních služeb
  • Analýza zdrojů
  • Průzkum potřeb osob v nepříznivé sociální situaci

Sociodemografická analýza

- shrnuje hlavní data o obyvatelstvu ORP Šternberk s důrazem na problematiku sociálních služeb a cílové skupiny projektu KPSS

- ZDE ke stažení

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb

- zaměřuje se na názory klientů sociálních služeb v ORP, na jejich zkušenosti se sociálními služebami i v životě mimo ně, a na další možnosti rozvoje služeb z pohledu klientů

- ZDE ke stažení

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

- shrnuje data o sociálních službách působících v ORP Šternberk; zjišťuje dále názory samostatných poskytovatelů na problémy, se kterými se jejich služby a klenti potýkají a na směřování dalšího vývoje sociálních služeb

- ZDE ke stažení

Analýza zdrojů

- shrnuje údaje o příjmech, výdajích a jejich vývoji za jednotlivé poskytovatele a sociální služeby v ORP

- ZDE ke stažení

Průzkum potřeb osob v nepříznivé sociální situaci

- ZPRÁVA z průzkumu

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava