Základní listina KPSS, Jednací řád pracovních skupin, Jednací řád řídící skupiny

Logo OPZ barevné

 

Za účelem nastavení pravidel procesu komunitního plánování na území ORP Šternberk byly v úvodu realizace projektu vypracovány: Základní listina komunitního plánování sociálních služeb, Jednací řád řídící skupiny a Jednací řád pracovních skupin.

Základní listina KPSS vymezuje pravidla, kterými se proces KPSS na daném území bude řídit.

 

Jednací řád řídící skupiny upravuje postavení a základní úkoly řídící skupiny, průběh jejího jednání, způsob rozhodování v ŘS, kontrolu a zajišťování plnění úkolů ŘS.

Jednací řád pracovních skupin upravuje postavení a základní úkoly pracovních skupin, jednání PS, způsob rozhodování v PS, kontrolu a zajišťování plnění úkolů PS.

 

Základní listina KPSS – zde ke stažení

Jednací řád řídící skupiny – zde ke stažení

Jednací řád pracovních skupin – zde ke stažení

 

 

 šternberk KA1-1

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava