V Bystřici pod Hostýnem se konal seminář na téma komunitní plánování sociálních služeb

Logo OPZ barevné

Dne 16. února 2018 se konal vzdělávací seminář Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb. Akce se konala v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem, jehož realizace byla zahájena1.9. 2017, a který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Městem Bystřice pod Hostýnem.

Semináře se zúčastnily osoby z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Každý z účastníků po skončení akce obdržel osvědčení. Seminář vedla ředitelka CpKP východní Morava, Mgr. Gabriela Fellingerová ve spolupráci s paní Marcelou Porvazníkovou v pozici lektora.

Projekt, v rámci kterého se seminář uskutečnil, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem",
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006556.


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava