KPSS Přerov

Logo OPZ barevné

Dne 1. března 2020 byla zahájena realizace projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“. Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory města Přerov, které je v projektu partnerem. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022 - 2024, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů Přerovska. Bude prohloubeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude tzv. Akční plán na období jednoho roku a elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb vede k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která pomáhá zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitnuly v nepříznivé životní situaci.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava