Další kurz pracovníka v sociálních službách zahájen

V pondělí dne 31.3.2014 byl zahájen v Hranicích druhý ze čtyř cyklů akreditovaných kurzů pracovníka v sociálních službách, které realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj. Tento kurz probíhá v rámci projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. Je určen uchazečům o zaměstnání registrovaných na úřadech práce v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou nebo Kojetíně.

Účastníci během kurzu získají nejen znalosti základní legislativy sociálních služeb, ale naučí se také orientovat se v oblasti problematiky sociálních služeb (standardy kvality, sociálně právní minimum, etika atd.), osvojí si základy metod sociální práce a zvýší úroveň svých znalostí v oblastech stanovených vyhláškou §37 vyhlášky 505/2006 Sb.

Pro úspěšné absolventy tohoto kurzu připravuje CpKP VM zahraniční exkurzi do Prešova. V rámci této exkurze absolventi navštíví tamní poskytovatele sociálních služeb, kde budou mít jedinečnou možnost seznámit se s činnostmi těchto organizací a získat nové informace a příklady dobré praxe. 

b_621_349_16777215_00_images_kurzpracovnika1.jpg

b_621_350_16777215_00_images_kurzpracovnika2.jpg

b_623_350_16777215_00_images_kurzpracovnika3.jpg

b_623_350_16777215_00_images_kurzpracovnika4.jpg

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava