pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 - 2019

Číst dál...V dubnu 2013 jsme zahájili proces komunitního plánování sociálních služeb v Kolíně. Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování soc. služeb a zpracovat aktualizaci plánu. Bude zaměřena na nové jevy, které se od první verze plánu vyskytly, dále dojde k evaluaci dat jako podkladu pro aktualizaci plánu. Výstupem je platný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolín na období 2015 2019.

Číst dál...

Nabídka třídenního workshopu Případové setkání

Centrum pro komunitní práci střední Čechy nabízí třídenní vzdělávací workshop zaměřený na rozvoj kompetencí v oblasti práce s rodinou, dětmi a mladými lidmi. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s metodou tzv. Případová setkání, jež je používána při výkonu sociální práce s různými cílovými skupinami.

Číst dál...

Projekt Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava slavnostně zakončen

Číst dál...Dne 28. 11. 2012 proběhla v Muzeu střední Vltavy v Chotilsku závěrečná konference k projektu komunitního plánování. Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava vznikl jako návazný projekt Komunitního plánu regionu Dobříšsko. Šetřené území bylo rozšířeno částečně o oblast Novoknínska a zejména Středního Povltaví, kde dosud plánování sociálních služeb neprobíhalo. Velkou přidanou hodnotou společného procesu plánování je vytváření regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany.

Číst dál...

Soutěž O lidech s lidmi 2011

Číst dál...CpKP střední Čechy se již od roku 2005 aktivně podíli na realizaci soutěže „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO." Cílem soutěže projektů veřejné správy se zapojením veřejnosti je poukázat na dobré příklady komunikace obcí, měst a regionů se svými občany a ocenit aktivity otevřených úřadů.

Číst dál...

Evropský parlament pro studenty

Číst dál...V letech 2009 až 2010 jsme realizovali projekt „Evropský parlament pro studenty“. Jak název napovídá, jednalo se o projekt určený pro studenty středních škol, kteří se v rámci online simulační hry o Evropském parlamentu MééEU zabývali podobnými problémy jako poslanci Evropského parlamentu. Hra se odehrávala na našem portálu určením pro občanské vzdělávání Dvorek.eu, jehož cílem je podporovat zájem mladých lidí o věci veřejné a Evropskou unii.

 

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili