Komunitní plánování sociálních služeb

img 3449

Komunitní plánování sociálních služeb je forma zapojení veřejnosti do plánování jedné oblasti veřejných služeb. Jsme metodiky v procesech přípravy i implementace komunitních plánů. V rámci tohoto programu zajištujeme i konkrétní aktivity. Zpracováváme podpůrné analytické dokumenty a pořádáme vzdělávací programy.

Závěrečná zpráva projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území

Číst dál...Od prosince 2017 do listopadu 2019 jsme společně s městem Beroun realizovali projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023", který byl financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem byla aktualizace procesu plánování dostupnosti sociálních a návazných služeb na území města Berouna a jeho rozšíření do spádových obcí v rámci území obce s rozšířenou působností. Realizace projektu směřovala mimo jiné ke zvýšení dostupnosti sociálních a návazných služeb a tím ke zlepšení kvality života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Číst dál...

Závěrečná zpráva projektu Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce

Číst dál...Centrum pro komunitní práci střední Čechy s městem Hořovice spolupracuje při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb dlouhodobě, již od roku 2012. Od ledna 2018 jsme společně aktualizovali stávající komunitní plán pro území města Hořovice i spádových obcí ORP Hořovice.
Komunitní plán, který jsme zpracovali, se opírá o veřejně dostupné informace (statistická data, registr sociálních služeb, webové stránky organizací apod.) i informace z rozhovorů a pracovních setkání s desítkami lidí, kteří v území žijí. V průběhu dvou let jsme uskutečnili rozhovory se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních a návazných služeb, s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Hořovice,

Číst dál...

Podpora pečujících na území ORP Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. ledna 2020 realizuje na území dvou ORP – Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dvou a půl letý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů". Role pečujícího není vůbec snadná. Osoby, které dlouhodobě pečují o své blízké, se často setkávají s minimální podporou ze strany společnosti. Často narážejí na nedostatek různých služeb, včetně služeb sociálních, které by jejich práci doplnily či částečně zastoupily. Potýkají se s finančními problémy, odcházejí ze zaměstnání, protože roli pečujícího zastupují někdy i 24 hodin denně. Díky péči se dostávají do sociální izolace a mohou se cítit velmi opuštěně.

Číst dál...

Kdo se o ně postará?

Číst dál...Když se narodí zdravé dítě, jak roste, začne se pomalu osamostatňovat. Nejdřív se samo nají, oblékne se, hraje si. Později dojde samo do školy nebo do hudebky. Odpoledne si hraje s kamarády, jezdí na kole. Nás, rodiče, ke svým aktivitám nepotřebuje, spoustu věcí zvládne samo. Když dospěje, studuje, najde si zaměstnání, buduje si vlastní život, zakládá rodinu. Naprosto odlišná situace je v rodině, do níž se narodí dítě se zdravotním postižením.

Číst dál...

Zpráva o průběhu realizace projektu KPSS Hořovice

Číst dál...Město Hořovice od ledna 2018 realizuje ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy projekt zaměřený na aktualizaci komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města Hořovice spádových obcí ORP Hořovice. Projekt je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Město vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.Informace o průběhu projektu ke konci ledna 2019 naleznete ve článku níže. 

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili