POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP MILEVSKO


b_350_73_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_logo_OPZ_barevne.jpg

 

 

 

Od 1. ledna. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573), jehož partnerem je město Milevsko.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu:
- udržení a rozvíjení místní partnerství na území ORP Milevsko,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum - zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Milevsko)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Milevsko, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)

Výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2020 - 2022

Kontaktní osoby:
Bc. Markéta Jarošová
tel. 382 505 249 nebo 723 076 654, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ludmila Kolářová
tel. 777 793 739 nebo 602 460 470, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

 

Realizace projektu do 30.6. 2019:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která v  roce 2018 pracovala ve složení:
Ing. Ivan Radosta - starosta města Milevska
Mgr. Martin Třeštík - místostarosta města Milevska
Ivana Dolejšková - starostka obce Borovany
Ing. Ladislav Kotalík - vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Pavlína Hajská, DiS. - pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Mgr. Marie Jarošová - ředitelka Sociálních služeb Města Milevska
Marie Sádlová - ředitelka Farní charity Veselíčko
Jaroslava Paulíková - zástupce uživatelů
Ivana Kupcová - zástupce uživatelů

Řídící skupina dosud sešla na 8 jednáních. Aktualizovala základní dokumenty, připomínkovala výstupy z činnosti realizačního týmu a pracovních skupin, schválila Akční plán na rok 2019. Na každém setkání projednávala postup realizace klíčových aktivit a hodnotila jejich plnění.

První veřejné setkání se konalo 12. dubna 2018 v Domu s pečovatelskou službou, ul. 5.května, Milevsko.

b_336_448_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_151434.jpg

b_336_448_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_151750.jpg

b_336_448_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_153110.jpg

b_336_448_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_154916.jpg

 

Byly zformovány tři pracovní skupiny:
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Pracovní skupina Lidé v nepříznivé sociální situaci

Do 30.6.2019 se každá pracovní skupina sešla na 6 jednáních.

Na prvních jednáních pracovních skupin proběhlo vzdělávání o významu, principech a cílech komunitního plánování, byly podány informace o projektu „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko" a následovala diskuse o sociální situaci na území ORP Milevsko. Výstupy byly využity jako jeden z podkladů při tvorbě SWOT analýz, které se připravovaly na druhém a třetím jednání pracovních skupin. Obsahem čtvrtých a pátých setkání bylo projednání monitorovací zprávy o plnění akčního plánu v roce 2018 a příprava akčního plánu na rok 2019. Na šestém jednání proběhla diskuse o aktuálních potřebách poskytovatelů sociálních služeb.  

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181015_MIL1.jpg

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181015_MIL2.jpg

 

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181016_MIL3.jpg

 

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181016_MIL4.jpg

V září 2018 se sešli starostové obcí z ORP Milevsko u kulatého stolu v Kučeři, v prosinci se konal druhý kulatý stůl v Borovanech. Obsahem druhého setkání bylo mimo jiné i informování nových starostů o významu komunitního plánování a procesech plánování sociálních služeb v milevském regionu. Třetí kulatý stůl se konal v březnu 2019 v Sepekově, byl  zaměřen na přípravu analýzy zadavatelů.

Realizoval se průzkum potřeb mezi širokou veřejností formou ankety. Anketní lístek dal lidem možnost vyjádřit se k potřebnosti a kvalitě sociálních služeb v území ORP Milevsko. Cílem bylo dostat anketní lístky k co největšímu počtu občanů. Lístky byly postupně distribuovány v počtu 5 750 ks a dostaly se do většiny domácností v území ORP Milevsko.

V  lednu 2019 schválila řídící skupina Monitorovací zprávu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018 a Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2019.

Monitorovací zpráva akčního plánu ORP Milevsko 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2019

 

CpKP jižní Čechy podpořili